Tinggalkan Jejak

Cara Membuat Folder Lock Tanpa Mengunakan SoftwarePada kali ini saya ingin berkongsi tips untuk anda dalam membuat suatu folder pribadi dan anda dapat mengkunci folder tersebut dengan password anda (Tanpa menggunakan Software).Berikut langkahnya :

1.Buka note panda dan copy n paste kod dibawah ini.


@ECHO OFF
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Anda ingin mengunci folder ini ??(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Masukkan Y atau N
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Foldernya dah Terkunci
goto End
:UNLOCK
echo Silahkan Masukkan Kunci / Password... *Edit by sharing Blog
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==password goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Selamat, Foldernya Sudah Terbuka
goto End
:FAIL
echo Coba Nyuri ya..
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker Berhasil di Buat
goto End
:End


2.Gantikan tulisan warna merah dengan password yang anda inginkan.

3.Simpan notepad tersebut dengan format .bat –contoh: myfolder.bat.

4.Jika sudah selesai, buka fille *.bat yang disimpan. Secara automatik akan keluar Folder “Locker”

5.Masukan data / file yang anda ingin kunci ke folder LOCKER tadi.

6. Jika anda mahu mengunci data Anda, cuma buka file *.bat – tulis ‘Y’ dan tekan enter.

7.Secara automatic folder LOCKER akan hilang.

8.Untuk membukanya, anda Cuma buka file *.bat dan masuk passwordnya.
Share

No comments: